Het Minderhoudfonds

Op 3 februari 2010 ontving de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. een deel van de nalatenschap van mejuffrouw C. Minderhoud. Er werd besloten met de nalatenschap iets extra’s voor de leden op te zetten. Het Minderhoud Fonds is een studiefonds voor alle leden van de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. en komt ten goede aan prestigieuze studieprojecten of stages van leden, die zowel in het binnen- als buitenland mogen plaatsvinden. Alle leden, ongeacht aan welke instelling zijn studeren kunnen een aanvraag indienen voor een beurs.

Testimonia

Verslagen van deelnemers

SARA NIEMAN – 2023 – UITWISSELING – MELBOURNE

Mijn naam is Sara Nieman, ik ben 23 jaar oud en heb de bachelor Bestuur en Organisatiewetenschap afgerond aan de Universiteit Utrecht. Nadat ik mijn vakken in drie jaar tijd had voltooid, merkte ik dat er nog een uitdaging ontbrak. Het idee om een periode in het buitenland te studeren heeft me altijd aangesproken, maar ...

Anna Stohr – 2023- Onderzoeksstage – Kopenhagen

Voor mijn masteronderzoek van de opleiding Farmacie aan de Universiteit Utrecht wilde ik mij graag verdiepen in het sociale aspect van de Farmacie. Binnen het Nederlandse programma is er geen ruimte voor opgenomen, terwijl hier juist mijn interesse ligt. Daardoor moest ik voor mogelijkheden buiten Nederland kijken. Al snel had ik een project voor ogen ...