Het Minderhoudfonds

Op 3 februari 2010 ontving de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. een deel van de nalatenschap van mejuffrouw C. Minderhoud. Er werd besloten met de nalatenschap iets extra’s voor de leden op te zetten. Het Minderhoud Fonds is een studiefonds voor alle leden van de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. en komt ten goede aan prestigieuze studieprojecten of stages van leden, die zowel in het binnen- als buitenland mogen plaatsvinden. Alle leden, ongeacht aan welke instelling zijn studeren kunnen een aanvraag indienen voor een beurs.

Testimonia

Verslagen van deelnemers

Pien Peltenburg – 2022 – Exchange Semester – Boston

Ik, Pien Peltenburg, ben afgelopen jaar naar Amerika afgereisd om een exchange semester te beleven in Boston. Dit vond plaats van eind augustus tot eind december 2022. De exchange werd georganiseerd vanuit de Vrije Universiteit, waar ik momenteel studeer. Gedurende deze maanden heb ik psychologie- en criminologie- gerelateerde vakken gevolgd aan de Northeastern University. Ik ...

Gaby ten Noever de Brauw – 2022/2023 – Wetenschappelijke stage – New York

Tijdens mijn wachttijd had ik het genoegen om te werken als operatieassistent bij Medische Kliniek Velsen, waar ik een assisterende rol had bij onder andere geslachtsaanpassende- en knie- en heupoperaties. Door deze ervaring groeide mijn interesse in de, vooral orthopedische, chirurgie enorm. Ik wil me graag verder ontwikkelen in dit vakgebied en zodoende heeft één ...